Награди

Начало / Награди
ПР Приз 2012

ПР Приз 2012


Категория: “Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор”

Проект: „Аз съм от значение”

Клиент: SOS Детски селища България

PR Приз 2009

PR Приз 2009


Категория: „Най-добра корпоративна кампания”

Проект: „Технологии и изкуство - 130 години Siemens в България”

Клиент: Сименс България

PR Приз 2010

PR Приз 2010


Категория: “PR кампания на нов продукт”

Проект: „Към нови измерения”

Клиент: Acer България


Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-4358-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Бенефициент: „Симетрик Комюникейшън” ЕООД. Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020г. Край: 17.10.2020г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.