Клиенти

Начало / Клиенти
Булгартабак

Булгартабак

Представителство на Европейската комисия в България

Представителство на Европейската комисия в България


http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма


http://www.mi.government.bg/bg
Министерство на физическото възпитание и спорта

Министерство на физическото възпитание и спорта


http://mpes.government.bg/
Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата


http://www.bcci.bg/
Посолство на Кралство Норвегия

Посолство на Кралство Норвегия


http://www.norvegia.bg/
Община Оряхово

Община Оряхово


http://www.oriahovo.bg/
Българска стопанска камара

Българска стопанска камара


http://www.bia-bg.com/
Байер България

Байер България


http://www.bayer.bg/
Сименс България

Сименс България


http://www.siemens.com/answers/cee/bg/
Хайнекен България

Хайнекен България


http://www.heineken.com/bg/AgeGateway.aspx
SOS Детски селища България

SOS Детски селища България


http://sosbg.org/
ОББ Асет Мениджмънт

ОББ Асет Мениджмънт


http://www.ubbam.bg/
Киномания

Киномания


http://www.kinomania.bg/
Фондация Empower United

Фондация Empower United


http://www.empower.bg/?ln=2
Файн Ливинг България

Файн Ливинг България


http://www.finelivingnetwork.com/
GTC България

GTC България


http://www.gtc.bg/
Станга ООД

Станга ООД


http://www.stanga.net/

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-4358-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Бенефициент: „Симетрик Комюникейшън” ЕООД. Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020г. Край: 17.10.2020г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.