Нашата мисия

Начало / За нас - Нашата мисия

Symmetric Communication предлага високопрофесионални услуги в областта на стратегическото консултиране и реализиране на комуникационни кампании. Мисията на агенцията е да дава на клиентите си работещи комуникационни решения, които да имат ефект за бизнеса, общността им и обществото като цяло.

Агенцията е ориентирана към постигане на резултати със средствата на креативността, гъвкавия и про-активен подход в комуникациите. Основният й принцип на работа е да гради доверие и партньорски отношения с клиентите си, доставчиците и партньорските организации.

Ние работим така, че да се гордеем с резултатите от работата си и смело да сложим марката Symmetric и мотото си - Make sense на всичко, направено от нас.

 

Защо Symmetric?

Според един от теоретиците и гуру на PR James E. Grunig, създал четирите модела на модерните public relations, "симетричната" комуникация е един от най-ефикасните начини за общуване - тя е двупосочната комуникация, която използва инструментите и тактиките, за да преговаря с публиките, да управлява конфликти и да промотира взаимно разбиране и уважение между една организация и нейните публики.

От създаването ни до днес това е нашият начин на работа.
Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-4358-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Бенефициент: „Симетрик Комюникейшън” ЕООД. Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020г. Край: 17.10.2020г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.