Проекти

Начало / Проекти / Конференция „Резултати на фокус” представи публично

Конференция „Резултати на фокус” представи публично проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, май 2011Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и посланикът на Норвегия у нас Н.Пр. Тове Скарстейн представиха на конференция в София резултатите от първите проекти, реализирани с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Симетрик комюникейшън изготви концепцията за събитието и осъществи логистиката по него, вкл. връзките с медиите, контакт с гостите, производство на материали.
Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-4358-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Бенефициент: „Симетрик Комюникейшън” ЕООД. Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020г. Край: 17.10.2020г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.