Проекти

Начало / Проекти / 3 видеоклипа представят Виртуалната социална академия

3 видеоклипа представят Виртуалната социална академия на БТПП, декември 2011“Симетрик Комюникейшън” подготви 3 видеоклипа по проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран по ОПРЧР. В тях се представят функционалностите и ползите от Виртуалната социална академия на БТПП, достъпна на www.vsa.bcci.bg.
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.