Проекти

Начало / Проекти

Официално откриване на изложбата „Технологии и изкуство – 130 години Siemens в България”, ноември 2008В рамките на цялостната програма за изграждане на корпоративна репутация, Сименс България с помощта на Симетрик комюникейшън реализира поредица от събития, първото от които беше официалното откриване на изложбата „Технологии и изкуство – 130 години Сименс в България”.


първапредишна678910
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-1327-C02 - Подобряване на производствения капацитет на Симетрик комюникейшън ЕООД;
Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на “Симетрик комюникейшънс“ ЕООД“ чрез технологично обновление, постигане
на съответствие с международните стандарти за качество на предлаганите продукти.
Бенефициент: „Симетрик комюникейшънс“ ЕООД
Обща стойност: 410 383.83 лв., от които 244 178.38 лв. европейско и 43 090.30 лв. национално съфинансиране.
Начална дата: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.12.2017г.